HOTARARI ADOPTATE


An:  Nr.:  Conţinut:  

AnNr. hotarareTitlul hotararii
2018116PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI DOMENULUI PUBLIC AL COMUNEI MOGOSOAIA
2018115PRIVIND APROBAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2018
2018114PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 21/31.03.2015 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AI PROIECTULUI „GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT - SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MOGOSOAIA”
2018113PRIVIND ÎMPUTERNICIREA PRIMARULUI COMUNEI MOGOSOAIA,DOMNUL PAUL MIHAI NICU PRECUP,SA NE REPREZINTE SI SA SEMNEZE HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ASOCITATILOR A SC COLECTARE DESEURI MOGOSOAIA SRL
2018112PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI „SERBARILE LUI GERAR” IN CADRUL PARCULUI MOGOSOAIA
2018111PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL INSTITUTIEI COMUNA MOGOSOAIA,JUDETUL ILFOV
2018110PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOGOSOAIA PRECUM SI AL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR SI STARE CIVILA MOGOSOAIA,JUDET ILFOV PENTRU ANUL 2018
2018109PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A UNOR IMOBILE PROPRIETATE PRIVATA REPREZENTÂND TERENURI SI CONSTRUCTII CARE SE AFLA IN CORIDORUL DE EXPROPRIERE A LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA „ZONA DE DEZVOLTARE DIN COMUNA MOGOSOAIA,JUDET ILFOV,ETAPA I
2018108PRIVIND MODIFICAREA NR. 115/19.12.2016 DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AI PROIECTULUI „CAI DE COMUNICATIE DN1A - PENETRATIE AUTOSTRADA BUCURESTI - BRASOV - CENTURA BUCURESTI - DN1
2018107PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 30/12.04.2017 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AI PROIECTULUI „DRUMURI PUBLICE - ETAPA 2 EXTINDERE CAI DE COMUNICATIE DN1A - PENETRATIE AUTOSTRADA BUCURESTI - BRASOV - CENTURA BUCURESTI - DN1
2018106PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 84/05.10.2017 PRIVIND ASIGURAREA FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU CATEGORIILE DE CHELTUIELI CARE NU SE FINANTEAZA DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PNDL,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „SISTEM DE CANALIZARE SI ALIMENTARE CU APA IN ZONA DE DEZVOLTARE DIN COMUNA MOGOSOAIA,JUDETUL ILFOV,ETAPA I”
2018105PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 83/05.10.2017 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 32/12.04.2017 DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AI PROIECTULUI „SISTEM DE CANALIZARE SI ALIMENTARE CU APA IN ZONA DE DEZVOLTARE DIN COMUNA MOGOSOAIA,JUDETUL ILFOV,ETAPA I”
2018104PRIVIND RESPINGEREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PROPUS DE DOAMNA NITA CRISTINA PENTRU ANSAMBLU HALE DEPOZITARE SI BIROURI,AMENAJARE CIRCULATII,IMPREJMUIRE UTILITATI - STRADA GARII COMUNA MOGOSOAIA
2018103PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE PENTRU INVATAMANT LA NIVELUL COMUNEI MOGOSOAIA,PENTRU ANUL 2018 - 2019
2018102PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU INAINTATA DE DABOVEANU MARIA ANTOANETA PENTRU MODIFICAREA DISTANTEI LATERALE FATA DE LIMITA DE PROPRIETATE DE LA JUMATATE DIN INALTIMEA CONSTRUCTIEI LA CORNISA LA 2.00 M
2018101PRIVID APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI GENERAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI MOGOSOAIA PE ANUL 2017
2018100PRIVIND APROBAREA DECOTARII CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MOGOSOAIA,PENTRU LUNA OCTOMBRIE 2017
201899PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 81/28.09.2017 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE STABILIRE A CRITERIILOR DE IDENTIFICARE A TERENURILOR NEINGRIJITE SITUATE IN INTRAVILANUL COMUNEI MOGOSOAIA,IN VEDEREA APLICARII PREVEDERILOR ART. 489 ALIN. 5 - 8 DIN LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL SI PCT. 168 DIN HG NR. 1/2016 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL
201898PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE PESCUIT RECREATIV PE LACUL COMUNEI MOGOSOAIA
201897PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE COOPERARE INTRE COMUNA MOGOSOAIA,JUDET ILFOV SI COMUNA MILESTII MICI,RAIONUL IALOVENI DIN REPUBLICA MOLDOVA
201896PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI,A CAIETULUI DE SARCINI SI A CONTRACTUUI DE ATRIBUIRE IN GESTIUNE DELEGATA PENTRU ORGANIZAREA SI EXECUTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL IN REGIM TAXI
201895PRIVIND APROBAREA NUMARULUI DE AUTORIZATII TAXI CE POT FI EMISE PE RAZA COMUNEI MOGOSOAIA
201894PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DE BANI PENTRU EVENIMENTUL „SARBATORILE IERNII IN COMUNA MOGOSOAIA”
201893PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNIE DECEMBRIE 2017,IANUARIE SI FEBRUARIE 2018
201892PRIVIND COMPLETARE HCL NR. 24/23.08.1999 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI MOGOSOAIA
201891PRIVIND APROBAREA SUMELOR DESTINATE FINANTARII DE BAZA PE UNITATI DE INVATAMANT CU PERSONALITATE JURIDICA,PE BAZA NUMARULUI DE ELEVI/PRESCOLARI SI A COSTURILOR STANDRD
201790PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI PENTRU „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL ILFOV IN PERIOADA 2014 - 2010” PRECUM SI A CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTUIA
201789PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 24/1999 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI MOGOSOAIA
201788PRIVIND INSUSIREA RAPOARTELOR DE EVALUARE NR. 292/06.10.2017 SI 293/06.10.2017 PRECUM SI APROBAREA PRETULUI DE ACHIZITIE A IMOBILELOR SITUATE IN STRADA CHITILA PADURE NR. 2/5 APARTAMENT 4,RESPECTIV NR. 2 APARTAMENT 1 COMUNA MOGOSOAIA,JUDET ILFOV
201787PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETELOR SECTIUNII DE FUNCTIONARE SI SECTIUNII DE DEZVOLTARE PENTRU TRIMESTRUL 3 DIN 2017
201786PRIVIND APROBAREA DECONTARII CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MOGOSOAIA PETRU LUNILE IULIE,AUGUST SI SEPTEMBRIE
201785PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 68/31.08.2017 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
201784PRIVIND APROBAREA ASIGURARII FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU CATEGORIILE DE CHELTUIELI CARE NU SE FINANTEAZA DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PNDL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „SISTEM DE CANALIZARE SI ALIMENTARE CU APA IN ZONA DE DEZVOLTARE DIN COMUNA MOGOSOAIA,JUDETUL ILFOV. ETAPA I”
201783PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 32/12.04.2017 DE APROBARE A IDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AI PROIECTULUI „SISTEM DE CANALIZARE SI ALIMENTARE CU APA IN ZONA DE DEZVOLTARE DIN COMUNA MOGOSOAIA,JUDETUL ILFOV. ETAPA I”
201782PRIVIND ACCEPTAREA UNEI SPONSORIZARI DE LA SC GREEN VIEW GARDEN SRL PENTRU O CANTITATE DE 23000 KG CARTOFI
201781PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE STABILIRE A CRITERIILOR DE IDENTIFICARE TERENURILOR NEÎNGRIJITE SITUATE ÎN INTRAVILANUL COMUNEI MOGOȘOAIA,ÎN VEDEREA APLICĂRII PREVEDERILOR ART.489 ALIN. (5) - (8) DIN LEGEA NR.227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL SI PCT. 168 DIN HG NR.1/2016 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR.227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL
201780PRIVIND APROBAREA DEMARĂRII PROCEDURII CUMPĂRĂRII APARTAMENTULUI NR.1 ȘI NR.4 SITUATE ÎN STR. CHITILA PĂDURE,COMUNA MOGOȘOAIA
201779PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI GENERAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL COMUNEI MOGOȘOAIA PE ANUL 2017
201778PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ȘCOLII PRIMARE EXPLORE 100
201777PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE SALUBRIZARE IN COMUNA MOGOSOAIA
201776PRIVIND APROBAREA SOLICITARII DE TRANSMITERE A IMOBILELOR,IDENTIFICATE CONFORM „REGISTRULUI POSESORILOR”CU DENUMIRILE HC 5,HC 46,HC 52,HC 57,HC206,HC 227,HC 237,HC 239,HC 235,HC 224,HC 231,HC 207,HC 205,HC203,HC 224,HC 285,HC226,HC 306,HC322,HC227,HC 285,HC 294/1,DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ROMÂN ȘI DIN ADMINISTRAREA AGENȚIEI NAȚIONALE DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE,FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE PRAHOVA,UNITATEA DE ADMINISTRARE ILFOV,ÎN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI MOGOȘOAIA ȘI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL MOGOȘOAIA
201775PRIVIND PREDAREA CATRE MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE PRIN COMPANIA NTIONALA DE INVESTITII „CNI” S.A. A AMPLASAMENTULUI „CENTRU MULTIFUNCTIONAL MOGOSOAIA - ILFOV” SI ASIGURAREA CONDITIILOR IN VEDEREA EXECUTARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII „AMENAJARE CENTRU MULTIFUNCTIONAL DIN COMUNA MOGOSOAIA,JUDET ILFOV”
201774PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL MOGOSOAIA SI A UNUI RPREZENTANT AL COMUNEI MOGOSOAIA PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII NR. 1 MOGOSOAIA
201773PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU INAINTAT DE AGALOPOL CRISTIAN PENTRU MODIFICAREA DISTANTEI LATERALE FATA DE LIMITA DE PROPRIETATE DE LA JUMATATE DIN INALTIMEA CONSTRUCTIEI LA CORNISA LA 2,00 M
201772PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU INAINTAT DE CIRESOIU MARIOARA PENTRU MODIFICAREA DISTANTEI LATERALE FATA DE LIMITA DE PROPRIETATE DE LA JUMATATE DIN INALTIMEA CONSTRUCTIEI LA CORNISA LA 1,00 M PE O LATURA SI 3,00 M PE CELALATA LATURA
201771PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU INAINTAT DE ANICHEI ALEXANDRU PENTRU MODIFICAREA DISTANTEI LATERALE FATA DE LIMITA DE PROPRIETATE DE LA JUMATATE DIN INALTIMEA CONSTRUCTIEI LA CORNISA LA 2,00 M
201770PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU INAINTAT DE RISTEA DANIELA REPREZENTANT AL SC NORTH AREA REAL ESTATE CONSULTING SRL PENTRU REABILITARE SI EXTINDERE CONSTRUCTII EXISTENTE - CENTRU RECUPERARE MEDICALA,PAVILION ADMINISTRATIV,AMENAJARE ACCES,IMPREJMUIRE,ANEXE SI UTILITATI
201769PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE A CAPACITATII DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR IN COMUNA MOGOSOAIA PENTRU SEMESTRUL I ANUL 2017
201768PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNILE IUNIE,IULIE SI AUGUST
201767PRIVIND INFIINTAREA COMISIEI SPECIALE PENTRU ÎNTOCMIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI MOGOSOAIA
201766PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 88/30.05.2014 DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI AI PROIECTULUI: „ASFALTARE STRAZI IN LUNGIME DE 8,207 KM,COMUNA MOGOSOAIA,JUDET ILFOV
201765PRIVIND APROBAREA INFIINȚĂRII UNUI POST CONTRACTUAL VACANT DE CONSILIER GRADUL IA IN CADRUL COMPARTIMENTULUI ASISTENTA SOCIALA,MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII SI APROBAREA ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOGOSOAIA,JUDET ILFOV
201764PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL 57/21.07.2017
201763PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOGOSOAIA
201762PRIVIND DESEMNAREA DOMNULUI CIOBANU VALENTIN PENTRU FUNCTIA DE SEF SERVICIU SVSU IN CADRUL SERVICIULUI VOLUNTAR SITUATII DE URGENTA
201761PRIVIND APROBAREA PRETURILOR SI A TARIFELOR PENTRU SERVICIILE DE FURNIZARE A APEI POTABILE SI CANALIZARE PENTRU CONSUMATORII DE PE RAZA ADMINISTRATIV TERITORIALA A COMUNEI MOGOSOAIA JUDETUL ILFOV
201760PRIVIND APROBAREA DECONTARII CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MOGOSOAIA,PENTRU LUNILE MAI SI IUNIE 2017