HOTARARI ADOPTATE


An:  Nr.:  Conţinut:  

AnNr. hotarareTitlul hotararii
201790PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI PENTRU „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL ILFOV IN PERIOADA 2014 - 2010” PRECUM SI A CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTUIA
201789PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 24/1999 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI MOGOSOAIA
201788PRIVIND INSUSIREA RAPOARTELOR DE EVALUARE NR. 292/06.10.2017 SI 293/06.10.2017 PRECUM SI APROBAREA PRETULUI DE ACHIZITIE A IMOBILELOR SITUATE IN STRADA CHITILA PADURE NR. 2/5 APARTAMENT 4,RESPECTIV NR. 2 APARTAMENT 1 COMUNA MOGOSOAIA,JUDET ILFOV
201787PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETELOR SECTIUNII DE FUNCTIONARE SI SECTIUNII DE DEZVOLTARE PENTRU TRIMESTRUL 3 DIN 2017
201786PRIVIND APROBAREA DECONTARII CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MOGOSOAIA PETRU LUNILE IULIE,AUGUST SI SEPTEMBRIE
201785PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 68/31.08.2017 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
201784PRIVIND APROBAREA ASIGURARII FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU CATEGORIILE DE CHELTUIELI CARE NU SE FINANTEAZA DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PNDL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „SISTEM DE CANALIZARE SI ALIMENTARE CU APA IN ZONA DE DEZVOLTARE DIN COMUNA MOGOSOAIA,JUDETUL ILFOV. ETAPA I”
201783PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 32/12.04.2017 DE APROBARE A IDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AI PROIECTULUI „SISTEM DE CANALIZARE SI ALIMENTARE CU APA IN ZONA DE DEZVOLTARE DIN COMUNA MOGOSOAIA,JUDETUL ILFOV. ETAPA I”
201782PRIVIND ACCEPTAREA UNEI SPONSORIZARI DE LA SC GREEN VIEW GARDEN SRL PENTRU O CANTITATE DE 23000 KG CARTOFI
201781PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE STABILIRE A CRITERIILOR DE IDENTIFICARE TERENURILOR NEĪNGRIJITE SITUATE ĪN INTRAVILANUL COMUNEI MOGOȘOAIA,ĪN VEDEREA APLICĂRII PREVEDERILOR ART.489 ALIN. (5) - (8) DIN LEGEA NR.227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL SI PCT. 168 DIN HG NR.1/2016 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR.227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL
201780PRIVIND APROBAREA DEMARĂRII PROCEDURII CUMPĂRĂRII APARTAMENTULUI NR.1 ȘI NR.4 SITUATE ĪN STR. CHITILA PĂDURE,COMUNA MOGOȘOAIA
201779PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI GENERAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL COMUNEI MOGOȘOAIA PE ANUL 2017
201778PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ȘCOLII PRIMARE EXPLORE 100
201777PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE SALUBRIZARE IN COMUNA MOGOSOAIA
201776PRIVIND APROBAREA SOLICITARII DE TRANSMITERE A IMOBILELOR,IDENTIFICATE CONFORM „REGISTRULUI POSESORILOR”CU DENUMIRILE HC 5,HC 46,HC 52,HC 57,HC206,HC 227,HC 237,HC 239,HC 235,HC 224,HC 231,HC 207,HC 205,HC203,HC 224,HC 285,HC226,HC 306,HC322,HC227,HC 285,HC 294/1,DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ROMĀN ȘI DIN ADMINISTRAREA AGENȚIEI NAȚIONALE DE ĪMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE,FILIALA TERITORIALĂ DE ĪMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE PRAHOVA,UNITATEA DE ADMINISTRARE ILFOV,ĪN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI MOGOȘOAIA ȘI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL MOGOȘOAIA
201775PRIVIND PREDAREA CATRE MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE PRIN COMPANIA NTIONALA DE INVESTITII „CNI” S.A. A AMPLASAMENTULUI „CENTRU MULTIFUNCTIONAL MOGOSOAIA - ILFOV” SI ASIGURAREA CONDITIILOR IN VEDEREA EXECUTARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII „AMENAJARE CENTRU MULTIFUNCTIONAL DIN COMUNA MOGOSOAIA,JUDET ILFOV”
201774PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL MOGOSOAIA SI A UNUI RPREZENTANT AL COMUNEI MOGOSOAIA PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII NR. 1 MOGOSOAIA
201773PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU INAINTAT DE AGALOPOL CRISTIAN PENTRU MODIFICAREA DISTANTEI LATERALE FATA DE LIMITA DE PROPRIETATE DE LA JUMATATE DIN INALTIMEA CONSTRUCTIEI LA CORNISA LA 2,00 M
201772PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU INAINTAT DE CIRESOIU MARIOARA PENTRU MODIFICAREA DISTANTEI LATERALE FATA DE LIMITA DE PROPRIETATE DE LA JUMATATE DIN INALTIMEA CONSTRUCTIEI LA CORNISA LA 1,00 M PE O LATURA SI 3,00 M PE CELALATA LATURA
201771PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU INAINTAT DE ANICHEI ALEXANDRU PENTRU MODIFICAREA DISTANTEI LATERALE FATA DE LIMITA DE PROPRIETATE DE LA JUMATATE DIN INALTIMEA CONSTRUCTIEI LA CORNISA LA 2,00 M
201770PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU INAINTAT DE RISTEA DANIELA REPREZENTANT AL SC NORTH AREA REAL ESTATE CONSULTING SRL PENTRU REABILITARE SI EXTINDERE CONSTRUCTII EXISTENTE - CENTRU RECUPERARE MEDICALA,PAVILION ADMINISTRATIV,AMENAJARE ACCES,IMPREJMUIRE,ANEXE SI UTILITATI
201769PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE A CAPACITATII DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR IN COMUNA MOGOSOAIA PENTRU SEMESTRUL I ANUL 2017
201768PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNILE IUNIE,IULIE SI AUGUST
201767PRIVIND INFIINTAREA COMISIEI SPECIALE PENTRU ĪNTOCMIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI MOGOSOAIA
201766PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 88/30.05.2014 DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI AI PROIECTULUI: „ASFALTARE STRAZI IN LUNGIME DE 8,207 KM,COMUNA MOGOSOAIA,JUDET ILFOV
201765PRIVIND APROBAREA INFIINȚĂRII UNUI POST CONTRACTUAL VACANT DE CONSILIER GRADUL IA IN CADRUL COMPARTIMENTULUI ASISTENTA SOCIALA,MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII SI APROBAREA ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOGOSOAIA,JUDET ILFOV
201764PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL 57/21.07.2017
201763PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOGOSOAIA
201762PRIVIND DESEMNAREA DOMNULUI CIOBANU VALENTIN PENTRU FUNCTIA DE SEF SERVICIU SVSU IN CADRUL SERVICIULUI VOLUNTAR SITUATII DE URGENTA
201761PRIVIND APROBAREA PRETURILOR SI A TARIFELOR PENTRU SERVICIILE DE FURNIZARE A APEI POTABILE SI CANALIZARE PENTRU CONSUMATORII DE PE RAZA ADMINISTRATIV TERITORIALA A COMUNEI MOGOSOAIA JUDETUL ILFOV
201760PRIVIND APROBAREA DECONTARII CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MOGOSOAIA,PENTRU LUNILE MAI SI IUNIE 2017